Volg ons:

Algemene voorwaarden

Wij heten u binnenkort van harte welkom in de Art Studio en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze Algemene Voorwaarden.

  1. Algemeen
    • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Art Studio aan de Kolbleistraat 32 te Hoogvliet – te Rotterdam.
    • Door uw reservering bij de Art Studio zijn deze Algemene Voorwaarden van kracht.
    • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
    • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben, dit adres moet bekend zijn bij de stichting Art Studio.
    • Stichting Art Studio is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
    • Alle risico’s met betrekking tot het gebruik van een ruimte in de Art Studio zijn voor rekening van de gebruikers.
    • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de stichting Art Studio dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar/Art Studio.
    • Gebruikers dienen instructies van de bedrijfsleider en medewerker Art Studio op locatie op te volgen. De bedrijfsleiding of medewerker kan gebruikers, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de Art Studio ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van gemaakte kosten. Wij verwijzen naar onze huisregels.
    • De administratie van de stichting Art Studio is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
  1. Reservering en bevestiging
    • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan en wordt altijd per e-mail bevestigd, waarna de reservering definitief is.
    • Op onze reserveringsbevestiging wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
    • Voor het reserveren van een ruimte in de Art Studio worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
  1. Betaling
    • De kosten dienen na het gebruik contant of per pin te worden voldaan. In overleg kan er een factuur worden gestuurd, deze dient na ontvangst binnen 14 dagen te worden voldaan. De bedrijfsleider kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken. Stichting Art Studio Hoogvliet, Kolbleistraat 32, 3192 BE te IBAN: NL 46 INGB 000 64 32 038 KvK: 59688297 BTW: 853605257B01
  1. Annulering
    • Indien u onverhoopt niet in staat bent om van uw reservering gebruikt te maken, dient u dit zo spoedig mogelijk, 5 dagen van tevoren, bij ons te melden zodat wij de vrijgevallen ruimte(s) alsnog aan derden kunnen aanbieden.
    • Bij annulering betaalt u een vergoeding aan de stichting Art Studio. Deze bestaat uit:
      • een annulering binnen 4 dagen vóór de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs,
      • binnen drie dagen vóór de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs,
      • een annulering op de dag van aankomst, 100% van de overeengekomen prijs.