Volg ons:

Privacybeleid

Wij zijn Art Studio Hoogvliet gevestigd aan de Kolbleistraat 32, 3192 BE Hoogvliet-Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer (…..). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van onze website en kopers van evenementen tickets bij de Art Studio Hoogvliet (www.artstudiohoogvliet.nl.). (De persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor onder andere de verhuur van van kantoorruimtes, vergaderzalen, een studio of bij ticketverkoop voor voor een evenement en verder alle andere voorkomende andere activiteiten binnenin de Art Studio Hoogvliet.

Art Studio Hoogvliet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de van toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene  VerordeningGegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Art Studio Hoogvliet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens ( Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer);
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een (contact)formulier op de website www.artstudiohoogvliet.nl, door één van onze ruimtes te huren en op enig overige wijze, zowel in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevensverwerking in het kader van onze cookieverklaring;
 • IP-adres.

Art Studio Hoogvliet heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers en/of bezoekers van onze activiteiten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder/voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een website bezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@artstudiohoogvliet.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Art Studio Hoogvliet verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening/werkzaamheden. Art Studio Hoogvliet verwerkt uw persoonsgegevens voor

de volgende doelen:

 • -Het afhandelen van uw reservering van onze ruimte(s), voorstellingen en andere/overige activiteiten.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Opstellen van een overeenkomst
 • Het uitvoeren van werkzaamheden / overeenkomsten
 • Leveren van onze diensten
 • Verzenden van nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten
 • Verzenden van uitnodigingen voor onze activiteiten
 • Toesturen van informatie over wijziging van diensten
 • Contact met u te kunnen opnemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Beantwoorden van vragen en klachten

Bij het zenden van een bericht naar ons, via e-mail, een formulier via onze website of via een andere bericht vorm, is het mogelijk dat we uw berichten bewaren. Het is mogelijk dat we vragen stellen naar persoonlijke gegevens om zo u beter van dienst te zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Art Studio Hoogvliet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Art Studio Hoogvliet) tussen zit. Bewaartermijnen Art Studio Hoogvliet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt 7 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beëindiging van de overeenkomst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Art Studio Hoogvliet deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Daarnaast werken wij met de externe partijen om onze dienstverlening te verbeteren. Dit zijn

als volgt:

 • Mollie payments, onze payment provider die gaat over de online transacties, zoals voor ticketverkoop en voor andere dergelijke online transacties;
 • Woocommerce, onze ecommerce plugin voor WordPress, dit maakt het creëren en managen van onze online webshop simpel en mogelijk;
 • Contact formulieren, onze online contactformulier voor het mogelijk maken van efficiënt en effectief contact met ons.

Wij zullen bij een gegevensverwerking, in opdracht van Art Studio Hoogvliet, een verwerkersovereenkomst aangaan om te zorgen dat derden even zorgvuldig om zullen met uw persoonsgegevens als wij dat doen. Art Studio Hoogvliet blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Art Studio Hoogvliet uw persoonsgegevens aan derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Art Studio Hoogvliet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op onze website www.artstudiohoogvliet.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Art Studio Hoogvliet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analystics
Art Studio Hoogvliet maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van Art Studio Hoogvliet wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan Art Studio Hoogvliet bezoekersgegevens bij houden en rapportages krijgen over hoe de website van Art Studio Hoogvliet gebruikt wordt door haar bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Art Studio Hoogvliet heeft hier geen invloed op. Art Studio Hoogvliet heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Wij maken gebruik Google Search Console. Dit is een gratis dienst van Google. Hiermee kunnen wij de prestaties en positie van onze website in Google bijhouden en daarnaast controleren op errors binnen onze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art Studio Hoogvliet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Art Studio Hoogvliet een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artstudiohoogvliet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zodra uw verzoek tot inzage afgehandeld is, vernietigen wij uw e-mail en de kopie van uw legitimatiebewijs. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtrecht bij toezichthouder

Art Studio Hoogvliet wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe Art Studio Hoogvliet persoonsgegevens beveiligt

Art Studio Hoogvliet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Eventuele datalekken worden altijd gedocumenteerd in een zgn. datalek register.

Wijziging van onze Privacyverklaring

Art Studio Hoogvliet is in staat om de Privacyverklaring te wijzigen. Daarom raden wij u dan ook aan om regelmatig onze Privacyverklaring door te nemen.

Onze contactgegevens:

Stichting Art Studio Hoogvliet

Adres: 
Kolbleistraat 32
3192 BE, Hoogvliet – Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0) 104 380 089
E-mailadres: info@artstudiohoogvliet.nl